Nasze filary

Pre-ackeleracja

Inicjujemy nowe projekty biznesowe na bazie technologii akademickich

Społeczność

Integrujemy środowisko start-upowe w Krakowie.

Badania

Prowadzimy niezależne badań naukowe w obszarze ekonomii start-upowej

Nasz zespół