Kraków Miastem Startupów to:

fundacja non-profit, tworzona przez młodych, przedsiębiorczych studentów, którzy aktywnie rozwijają krakowski ekosystem startupowy.


Naszym priorytetowym projektem stał się KRK InnoTech Starter. To jedyna w Polsce inicjatywa, która pomaga wprowadzić technologie powstałe na krakowskich uczelniach w świat biznesu. Głównym założeniem programu jest połączenie naukowych grup projektowych z przedsiębiorczymi, młodymi ludźmi, którzy pomogą rozwijać zainicjowany w ten sposób start-up, a następnie doprowadzą do komercjalizacji technologii.


Ponadto, badamy lokalne środowisko biznesowe oraz prowadzimy działania mające na celu jego integrację. Ważna jest dla nas edukacja młodych przedsiębiorców, dlatego organizujemy różnorodne wydarzenia Składają się na nie konferencje, szkolenia, warsztaty i projekty naukowe związane z tematyką krakowskich startupów.


anmiacja-rakeita-dobra

Paliwo dla naszej fundacji - ludzie:

Michał Adamczyk
Chief Executive Officer
Wyznaczam cele długofalowe, koordynuję pracę Zarządu, gaszę pożary i rozwiązuje nierozwiązywalne problemy. Z wykształcenia programista, z zamiłowania zmieniacz świata. Na co dzień pisze doktorat o krakowskich start-upach i próbuje zaszczepić w swoich studentach ducha przedsiębiorczości i pasję do innowacji. Motto: „Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”.
KAROLINA WOJTAS
Chief Strategy Officer
Odpowiadam za relacje z kluczowymi partnerami oraz współtworzę strategię pre-akceleratotra dla startupów opartych na transferze technologii z uczelni. Jej najważniejszą wartością jest rozwój. Na co dzień rozwija siebie, ludzi z którymi pracuje oraz organizacje i firmy które wspiera.
Patrycja Gajewska
Chief Operating Officer
Razem z Zarządem opracowuje średnio i długofalowe plany rozwoju Fundacji współpracując z jej wszystkimi działami. Odpowiadam za operacjonalizacje wybranych działań. Sukces definiuje jako współpracę otaczających nas ludzi. Zakorzeniona w Employer Branding’u , pochłonięta przez CSR.
WERONIKA PALA
PR Specialist
Koordynuje całość działań z zakresu Public Relations i marketingu. Kształtuje wizerunek Fundacji, zajmuję się promocją działań i ich oprawą. Miłośniczka filmów - nie tylko w zakresie ich oglądania, ale i tworzenia. Drugą, na równi z filmem wielką miłością są żagle - pod którymi to ładuje akumulator i liczy, że wytrzyma cały rok, aż do kolejnego wyjścia z portu.
EMILIA KOWALSKA
Junior PR Specialist
Przygotowuję content do materiałów prasowych i promocyjnych, pomagam w zarządzaniu mediami społecznościowymi i planowaniu długofalowej komunikacji wizerunkowej. Studiuję Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną. W przyszłości zamierzam pracować w Public Relations. Po godzinach oglądam mecze piłki nożnej, gram na gitarze, wygrywam w karty, czytam biografie. Motto: “Winners don’t make excuses.”
GRZEGORZ TRĄBKA
Junior Brand Manager
Tworzę komunikację marketingową w KMS, cegiełka po cegiełce buduję markę programu KITS. W każdym punkcie styku między Tobą a fundacją pewnie maczałem jakoś w tym palce. Trąbi o marketingu i psychologii na swoim blogu. Pisze artykuły naukowe oraz zabawia się treścią graficzną. Marketing studiuje, praktykuje i rozwija. Lekarze mówią, że w jego żyłach płynie rynkowa krew.
MICHAŁ MATLAKIEWICZ
Project Manager
Koordynuje działania zespołu projektowego, którego celem jest przygotowanie projektów wpisujących się w wizję Fundacji i składanie ich wniosków do instytucji, które mogą takie działania wspierać. Student IV roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na AGH pracujący jako doradca finansowy oraz nieruchomościowy. Dodatkowo korepetytor matematyki. W wolnych chwilach zapalony siatkarz.
ANNA GUMIENNY
Junior Project Manager
Próbuję swoich sił w dziale projektów. Studentka Zarządzania i Inżynierii Produkcji na AGH. Na co dzień zajmuje się marketingiem internetowym oraz social mediami.
ANNA BOROWIEC
Junior Project Manager
Zajmuję się dokumentacją projektową. Absolwentka kierunku Zarządzanie, spec. Finanse i controlling na UJ. Od lat angażuję się w działania sektora pozarządowego.
MAGDA KOLASA
Junior Project Manager
Przygotowuję dokumentację projektową. Dbam o prawidłowe zaplanowanie i realizację działań eventowych. Absolwentka kierunku Organizacja i Zarządzanie - studia menedżerskie, która uwielbia działania projektowe i w tym widzi swoją przyszłość. Dodatkowo angażuje się w pracę na rzecz organizacji non-profit.
ELA STOPKA
Research Specialist
Zajmuje się stroną naukową w fundacji. Kontaktem z uczelniami, naukowcami którzy pracują nad swoimi technologiami. Studentka trzeciego roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Na co dzień interesuje się rozwiązaniami z zakresu Smart City.
MATEUSZ SZCZEPAN TORBA
Academic Cooperation Specialist
Zajmuję się współpracą ze środowiskiem akademickim Studiuję ekonomię na Uniwersytecie Jagiellońskim
PIOTR ŻOŁNIERCZYK
Human Resources Assistant
Zajmuje się organizacją szkoleń, pisaniem umów i kilkoma innymi rzeczami. Student ciekawy wielu rzeczy, dlatego podejmujący się na okrągło nowych wyzwań i starający rozwijać się w wielu dziedzinach.
BARTŁOMIEJ ŚWISTAK PIOTROWSKI
Lider Rady Wspierającej
Dbam o networking i kontakty, reprezentuję czasem KMS na konferencjach i eventach :) Networker, budowniczy społeczności offline, konferansjer i konsulant
goldenline

Historia fundacji Kraków Miastem Startupów

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2014 roku od luźnej rozmowy, w której brali udział m.in. Bartek „Świstak” Piotrowski - późniejszy „ojciec założyciel” KMS-u, profesor Paweł Węgrzyn - ówczesny Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa oraz Sebastian Kolisz - Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie.

Efektem tej rozmowy było bardziej formalne spotkanie: 29 maja 2014 w 62-im posiedzeniu Komisji Rozwoju i Innowacji RMK udział wzięli przedstawiciele szeroko rozumianego środowiska start-upowego. Zebrani stwierdzili, iż ważnym celem jest „wykreowanie jednolitego systemu, dzięki któremu małe firmy, wielcy inwestorzy, jak i organizacje wspomagające będą mogli porozumiewać się w jednym miejscu i na jednej płaszczyźnie”, a Urząd Miasta, „jako miejsce przyjazne tego typu inicjatywom” powinien ten cel wspierać.

Po spotkaniu zawiązała się nieformalna grupa, która odbyła dwa robocze spotkania w czerwcu w klubie The Stage. Tam ustalono datę i formułę dużego spotkania całego krakowskiego środowiska start-upowego. Jako nazwę eventu przyjęto: „Kraków Miastem Startupów?” - Pytajnik miał skłaniać do refleksji nad tym, czy Kraków istotnie jest już miastem startupów lub co musi się stać, aby można go było za takie uznać.

Konferencja w formule Open Space Technology odbyła się na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera 7 maja 2014 roku. Zgodnie z metodyką OST konferencja była zupełnie otwarta, na spotkanie mógł przyjść każdy zainteresowany. Co więcej wydarzenie nie miało narzuconej agendy, ani wyselekcjonowanych prelegentów. Sami uczestnicy zgłaszali tematy, o których chcieli porozmawiać.

Efektem spotkania, w którym udział wzięło 57 osób było 15 pisemnych podsumowań, które zebrano w jeden, liczący 22 strony raport. Zawierał on postulaty i pomysły odnośnie możliwości wzmocnienia środowiska start-upowego w Krakowie. 18 września Komisja Rozwoju i Innowacji RMK przyjęła przedstawione postulaty i przekazała je Prezydentowi Miasta Krakowa. Miesiąc później, 5 listopada Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę ws. „wspierania rodzimych inicjatyw kreatywnych i startupów”.

Na tym etapie konieczne było usystematyzowanie współpracy pomiędzy Miastem, a środowiskiem start-upowym w celu prowadzenia bardziej ustrukturyzowanych rozmów. Po obu stronach musiały powstać odpowiednie instytucje. 5 grudnia 2014 roku grupa 6 najbardziej zaangażowanych osób w budowanie inicjatywy po stronie start-upowej formalnie powołała do życia fundację Kraków Miastem Startupów. Pierwszym Prezesem fundacji został Bartek „Świstak” Piotrowski. Urząd Miasta z kolei oddelegował 3 pracowników Wydziału Rozwoju do kontaktowania się ze środowiskiem start-upowym.

Pierwszym wspólnym projektem Urzędu i Fundacji było X Krakowskie Forum ”Nauka – Biznes – Mieszkańcy – Samorząd”, konferencja która odbyła się 26 stycznia 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta. Podczas konferencji zaprezentowano oficjalnie misję Fundacji: „Wspieranie rozwoju ekosystemu startupowego w Krakowie” oraz jej cele na bliższy rok:

  • Prowadzenie niezależnych badań naukowych w obszarze ekonomii start-upowej,
  • Pełnienie roli pomostu między Urzędem a środowiskiem start-upowym,
  • Wspieranie procesu „otwierania” danych miejskich Open Data w Krakowie,
  • Promocja strefy aktywności gospodarczej na Zabłociu.

Oprócz osób ściśle związanych z fundacją, głos zabrali: Patrycja Longawa (Geek Week), Ewelina Wołoszyn (WIT), Monika Doroszkiewicz (Ambasada Krakowian), Jaromir Działo (Satus), Bartosz Józefowski (KPT), Łukasz Cieśla (Hub:raum), Marcin Bielówka (InnoVenture), Sebastian Kolisz (AIP), Krzysztof Hostyński (Crossweb), Kamil Łopata (Colab), Łukasz Ubogi (Business Link), Tomasz Gubała (Cyfronet). Władze Miasta reprezentowała Pani Prezydent Elżbieta Koterba.

W kolejnych miesiącach Fundacja realizowała swoje projekty mocno zbliżając się do środowiska akademickiego: 28 maja 2015 roku wspólnie z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (zrzeszającym 22 partnerów, w tym 17 uczelni wyższych, takich jak AGH czy Politechnika Wrocławska) KMS zorganizował I edycję konferencji naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, podczas której zaprezentowano pierwsze wyniki prac prowadzonych przez zespół badawczy KMS. Trzy tygodnie później, 17 czerwca odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym „Okrągły Stół Nauki i Startupów”. Celem projektu było pobudzenie środowiska akademickiego do dyskusji na temat możliwości komercjalizacji wyników prac studentów poprzez start-upy.

Realizacja coraz większej liczby projektów sprawiła, iż Fundacja stanęła przed koniecznością rozbudowy swoich struktur: 26 czerwca 2015 zorganizowano pierwszy program stażowy dla aktywnych studentów krakowskich uczelni. Po wakacjach odbyły się kolejne rekrutacje.

W październiku 2015 roku wynikiem współpracy KMS i Urzędu Miasta udało się stworzyć pierwszy Krakowski Tydzień Startupów pod nazwą START #KRK UP. Była to impreza parasolowa, w ramach której odbyło się kilkadziesiąt mniejszych wydarzeń koordynowanych głównie przez KMS oraz Geek Week. W ramach START #KRK UP odbyły się warsztaty „Z technologii w globalny biznes” (19-22.10). Ich efektem było opracowanie na bazie technologii i pomysłów studenckich gotowych modeli biznesowych, które następnie były prezentowane przed inwestorami.

Po ponad roku formalnej działalności, na bazie dotychczasowych doświadczeń, na początku 2016 roku Fundacja redefiniowała swoje cele, pozostawiając misję bez zmian. KMS został oparty na trzech filarach:

  1. Prowadzenie niezależnych badań naukowych w obszarze ekonomii start-upowej
  2. Integrowanie środowiska start-upowego w Krakowie
  3. Prowadzenie działań w obszarze pre-inkubacji akademickiej.

Fundacja zaczęło coraz mocniej skupiać się na ostatnim elemencie - tj. na pre-inkubacji pomysłów akademickich. 24 maja 2016, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta odbyła się, debata pt. „Okrągły Stół: Start-up jako metoda transferu technologii z uczelni”, stanowiąca jednocześnie podsumowanie pierwszej, pilotażowej edycji programu pre-inkubacji. Na kanwie zebranych doświadczeń pojawił się pomysł bardziej systemowego wspierania studentów i młodych naukowców, a następnie ich wspierania i budowania na tej podstawie technologicznych start-upów.

Częściową weryfikacją powyższych założeń była konferencja odbywająca się w ramach drugiego Tygodnia Startupów (8 listopada 2016 roku). Na konferencji udało się doprowadzić do spotkania: młodych naukowców, przedsiębiorczych studentów i inwestorów szukających skalowanych projektów. Efektem ewaluacji prowadzonych dotychczas działań było stworzenie program pre-akceleracyjnego KRK InnoTech Starter.

Przełom 2016 i 2017 roku przyniósł w fundacji zmiany kadrowe. 22 grudnia 2016 roku swoje urzędowanie rozpoczął nowy Zarząd. Dotychczasowy Prezes - Bartek „Świstak” Piotrowski objął przewodnictwo w nowo-utworzonej Radzie Wspierającej, do Zarządu awansowane zostały: dotychczasowa dyrektor ds Projektów Karolina Wojtas i dyrektor ds. HR Patrycja Gajewska. Funkcję Prezesa Zarządu objął Michał Adamczyk - dotychczasowy Wiceprezes ds. Naukowych.

Od początku swojej kadencji, nowy Zarząd postanowił, iż fundacja będzie przede wszystkim skupiać się na realizacji programu pre-akceleracyjnego i jego misji: „Wspieranie zrównoważonego rozwoju, poprzez łączenie technologii akademickiej z potencjałem przedsiębiorczym młodych ludzi”.