Preinkubacja

Jest to proces wyławiania innowacyjnych projektów, powstających głównie w środowiskach studenckich, i przekształcenie ich w  model o potencjale globalnym, dzięki finansowaniu zewnętrznemu.

Celem tego programu jest odszukanie technologii, do których nikt inny nie jest w stanie dotrzeć, oraz zebranie zespołu ludzi o różnych kompetencjach chętnych rozwijać ją na większą skalę. Dzięki realnym dojściom do środowiska akademickiego oraz znajomości branży startupowej, opartej na wiedzy i doświadczeniu, fundacja Kraków Miastem Startupów jest w stanie z powodzeniem formułować zespoły i prowadzić monitoring na wstępnym etapie ich rozwoju.

Idea miejskiego pre-inkubatora #KRKHUB powstała podczas Tygodnia Startupów START #KRK UP w 2015 r. a bazuje na wnioskach płynących z raportu Urzędu Miasta Krakowa, we współpracy z zespołem badawczym KMS. Niewielu zdaje sobie sprawę z istnienia funduszów wysokiego ryzyka. Program zakłada łączenie osób o różnych kompetencjach w zespoły, które mają przeradzać się w przedsięwzięcia biznesowe.