Zobacz film, który wyjaśni Ci, czym jest KITS - Kraków Innotech Starter

Zapewnimy Ci potrzebną energię

Zapewnimy zakmnięte szkolenia dostępne tylko dla uczestnikow. Wesprzemy  Cię motywacją w Twojej drodze do wielkiego startupowego imperium.

lampy 1

Znajdziemy dla Ciebie współpracowników

Organizujemy spotkania integracyjne w ramach projektu. Poznasz tam przyszłych współpracowników, czy nawet inwestorów. Na takie eventy zapraszamy osoby znane w środowisk startupowym.

Wskażemy Ci prawidłową drogę w Biznesie

Zapewnimy pełną opiekę mentorów przez cały projekt, a nawet dłużej. Doświadczeni biznesmeni bedą w gotowości by odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Doradzają, pomagają, prezkazują znajomości. Dzięki temu decyzje w biznesie będą dużo łatwiejsze.

F.A.Q.

Co program KITS daje młodym naukowcom?

KRK InnoTech Starter (KITS) to kompleksowy program, którego celem jest transfer technologii opracowanych przez młodych naukowców krakowskich uczelni do życia gospodarczego poprzez utworzenie spółki technologicznej (spin-off/start-up) i pozyskanie zewnętrzengo finansowanie na rozwój biznesu.


Jak w praktyce wygląda proces transferu technologii?

W pierwszej kolejności staramy się znaleźć kilka możliwych  zastosowań dla danej technologii i na tej podstawie zidentyfikować potencjalnych inwestorów. Jeżeli dana technologia wydaje się interesująca z biznesowego punktu widzenia i pasuje do misji programu opracowywany jest model biznesowy. Kolejnym krokiem jest jego weryfikacja rynkowa metodą Customer Development. Na koniec opracowywana jest prezentacja dla inwestora (tzw. pitch deck).


Jakie technologie pasują do misji programu?

Najbardziej preferujemy rozwiązania technologiczne, których biznesowe wdrożenie przyczyni się do wspierania zrównoważonego rozwoju lub ogólnie podniesienia jakości życia ludzi. Interesują nas rozwiązania z obszaru energetyki, wykorzystania surowców, szeroko rozumianej branży life science oraz tzw. clean tech. Szczególnie ciekawe pozostają dla nas technologie pozwalające efektywniej wytwarzać i magazynować energię, wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także poprawiać jakość żywności czy ułatwiać życie osobom niepełnosprawnym.


W jaki sposób pozyskiwane są technologie do programu?

Prowadzimy aktywny scouting technologiczny na czterech krakowskich uczelniach: UJ, AGH, PK i UR. Co do zasady staramy się docierać do technologii nie ujętych w żadnych istniejących katalogach (np. prowadzonych przez centra transferu technologii) i do młodych naukowców, którzy dopiero rozważają komercjalizację efektów swojej pracy. Kilka razy w roku organizujemy sesje posterowe, podczas których młodzi naukowcy mogą zaprezentować swój dorobek (udział w sesji jest bezpłatny i liczy się do dorobku naukowego).


Jak dokładnie wygląda proces inwestycyjny?

Fundacja nie dysponuje zasobami umożliwiającymi udzielenie bezpośredniego wsparcia finansowego. Posiadamy jednak rozbudowaną sieć relacji z funduszami inwestycyjnymi i instytucjami wspierającymi finansowo przedsięwzięcia technologiczne na wczesnym etapie. Z formalnego punktu widzenia etapie inwestycji konieczne jest powołanie spółki prawa handlowego (np. sp. z o.o.), która będzie dysponować komercjalizowaną własnością intelektualną (np. patentem lub licencją udzieloną przez uczelnię albo sekretnym konw-how wniesionym przez jego twórców). Część udziałów w spółce obejmie inwestor, w zamian za wkład finansowy. Część udziałów przypadnie Fundacji, a część Startup Developerowi, który zajmie się dalszym rozwojem przedsiębiorstwa. Pozostałe udziały (ok. 70%) pozostaną w rękach twórców technologii.


Kim jest Startup Developer i jaka jest jego rola?

Startup Developer jest osobą skierowaną przez Fundację do pracy w danym start-upie i odpowiedzialną za jego rozwój. Posiadanie w zespole technologicznym osoby o kompetencjach biznesowych jest kluczowym wymogiem większości inwestorów. Zadaniem Startup Developera jest nie tylko przygotowanie wstępnego modelu biznesowego i pozyskanie inwestora, ale przede wszystkim dalszy rozwój biznesu, dzięki czemu twórcy technologii mogą skoncentrować się wyłącznie na jej rozwoju. Startup Developer obejmując część udziałów staje się mniejszościowym współudziałowcem start-upu i jednocześnie jego pracownikiem.Czym program jest konkurencją wobec akademickich centrów transferu technologii?

Nie. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby budować możliwie najlepsze relacje z centrami transferu technologii i innymi instytucjami uczelni wyższych. Program KITS jest komplementarny wobec innych działań prowadzonych przez organizacje publiczne i niepubliczne.