AEGEE – Kraków

AEGEE to największa międzynarodowa, interdyscyplinarna organizacja studencka w Europie. Stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków to lokalny oddział, powstały w 1991 roku. Łączący około 11 tysięcy byłych i obecnych studentów z ponad 170 miast Europy.

Działalność AEGEE skupia się na wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami z różnych krajów, budowaniu otwartego społeczeństwa oraz promowaniu idei integracji europejskiej,  realizowanej w czterech głównych obszarach działania:

  • edukacja nieformalna,
  • projekty tematyczne,
  • polityka i rzecznictwo
  • forum do dyskusji. 

Celem AEGEE jest promocja równej, demokratycznej oraz zjednoczonej Europy, otwartej dla wszystkich ponad podziałami państwowymi. W ramach działania AEGEE każdego roku organizuje kilkaset konferencji, szkoleń oraz wydarzeń kulturalnych.