Alina Osowska

Alina Osowska

Psycholog, trenerka. Współwłaścicielka firmy szkoleniowej Autokreacja. Specjalizuje się w psychologii społecznej, komunikacji i autoprezentacji. Od ponad pięciu lat na sali szkoleniowej oraz na scenach wydarzeń społecznych dzieli się swoją pasją do obserwacji. Obserwacji mowy ciała oraz komunikacji interpersonalnej, a więc tego, co wpływa na skuteczną autoprezentację.

Specjalizuje się w tematach:

  • Autoprezentacja w wystąpieniach publicznych stacjonarnych oraz online
  • Autoprezentacja podczas spotkań biznesowych stacjonarnych oraz online
  • Komunikacja interpersonalna (mowa ciała, język, style komunikacji)
  • Biznesowy savoir-vivre
  • Psychologia wpływu społecznego.