Fundacja Kraków Miastem Startupów z siedzibą w Krakowie (dalej: „KMS”) w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej używa plików cookies, tj. technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są przez KMS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, w celach analitycznych oraz marketingowych, w tym personalizacji reklam. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych danych przez KMS oraz współpracujące podmioty trzecie. Zgoda ta w każdej chwili może być zmodyfikowana lub cofnięta poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szersze informacje znaleźć można w polityce prywatności.
Polityka Prywatności      
ROZUMIEM

Aniołowie biznesu

Anioł Biznesu (ang. business angel dalej „BA”, angel investor) to prywatny inwestor, najczęściej z bogatym doświadczeniem w działalności gospodarczej, menadżerskiej lub specjalistycznej.

BA poszukuje okazji inwestycyjnych w postaci innowacyjnych pomysłów/projektów/przedsięwzięć przede wszystkim w ich wczesnych fazach rozwoju w zamian za objęcie części ich akcji/udziałów lub w formie finansowania dłużnego z opcją jego konwersji na udziały w przyszłości.

BA zdarza się również inwestować w przedsięwzięcia poszukujące finansowania w późniejszych fazach rozwoju, na przykład związanych z ekspansją geograficzną.

Cechą wspólną BA jest również to, że inwestują najczęściej prywatny kapitał i nie stoi za nimi żaden fundusz jak w przypadku venture capital, a stosowane procedury inwestycyjne mogą być mniej sformalizowane. Aniołowie Biznesu inwestują samodzielnie, ale również w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach.

Jak szukać BA?

Twoim BA może być ktoś z najbliższego otoczenia: rodzice, znajomi, znani Tobie lub Twoim znajomym przedsiębiorcy z branż zbliżonej do tej, w której chcesz zaistnieć. Przede wszystkim jednak BA znajdziesz w klubach zrzeszających Aniołów Biznesu działających w formach sieci czy to stowarzyszeń, ale także współpracujących z funduszami działającymi w ramach programów PFR Ventures czy NCBR. Ważne jest to, aby znaleźć kogoś kto uwierzy w Twój pomysł/projekt/przedsięwzięcie tak samo mocno jak Ty i Twój Zespół.

Na co mogę liczyć w projekcie we współpracy z BA?

Przede wszystkim BA dostarczy Ci wsparcia finansowego. Skala wsparcia możliwego do zaoferowania przez Anioła to kwoty od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilku bądź kilkunastu milionów złotych. Oczywiście kluczowe jest to, by Twój pomysł był dla BA interesujący.

Poza wsparciem finansowym BA może Cię wesprzeć swoim doświadczeniem biznesowym, fachową wiedzą, a także kontaktami i relacjami biznesowymi. To pozafinansowe wsparcie – określane jako tzw. „smart money” – często może okazać się równie ważne, o ile nie ważniejsze niż wsparcie finansowe.

Anioł, w zależności od liczby projektów, w które jest zaangażowany, może z różną intensywnością bezpośrednimi działaniami wspierać pomysłodawców/ Zespół prowadzący projekt. Często BA staje się mentorem projektu i konsultuje się z nim kluczowe kwestie dla jego rozwoju.

Dlaczego BA ma zainwestować w mój projekt/ pomysł?

Każdy z inwestorów kieruje się różnymi motywami, ale wszystkich cechuje chęć osiągnięcia zysku w momencie wyjścia z projektu, poza tym BA mogą cechować się dodatkowymi bardzo różnymi motywacjami:

 • osobista satysfakcja uczestniczenia w czymś nowym, innowacyjnym może nawet przełomowym;
 • chęć dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem i bycia mentorem dla „młodych” przedsiębiorców;
 • chęć sprawdzenia się w projekcie od „zera” i uznania społecznego, że nadal są w stanie osiągać sukcesy, wspierając innych;
 • próba znalezienia sobie ciekawego zajęcia i biznesowej adrenaliny na kolejne lata;
 • działanie w celu budowy dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycji jako elementu przyszłej emerytury.

Co jest ważne z punktu widzenia BA?

Wskazane powyżej dodatkowe motywy inwestycji ze strony BA warto znaleźć w swoim przedsięwzięciu, ale najważniejsze jest:

 • klarowne i zrozumiałe przedstawienie pomysłu/projektu/przedsięwzięcia
 • wskazanie, jaki problem/potrzebę rozwiązuje nasz pomysł i na czym polega jego innowacyjność lub jak ma przebiegać jego rozwój
 • rynek, do jakiego adresowany jest produkt/usługa wraz z oceną perspektyw pozyskania Klientów, analizą kluczowych konkurentów możliwości skalowania w tym na inne rynki;
 • zmotywowany i zaangażowany Zespół z jasną wizją realizacji projektu oraz pozytywną historią dokonań poszczególnych osób;
 • model biznesowy i finansowy;
 • zakładany harmonogram realizacji projektu wraz z analizą ryzyk przedsięwzięcia;
 • kwestie zabezpieczenia własności intelektualnej w projekcie (znaki towarowe, patenty, prawa autorskie).
 • kolejne rundy finansowania, moment dojścia do BEP oraz ścieżka wyjścia.

Należy pamiętać, że współpraca z BA z jednej strony jest wymagająca, bo to przeważnie osoby, które osiągnęły sukces, mają doświadczenie biznesowe i inwestują wyłącznie swoje pieniądze, ale z drugiej strony, jeśli przekonasz BA do zaangażowania się w biznes, to możesz liczyć na pomoc, jakiej nie uzyskasz od zarządzających funduszami VC.

Artykuł powstał we współpracy z www.sterlingangels.org

Newsletter