Augere

Augere Health Food Fund jest funduszem zalążkowym, którego misją jest komercjalizacja wiedzy, innowacyjnych technologii i produktów oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw działających w sektorze spożywczym oraz wspierających działania prozdrowotne. Stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które moglibyśmy wspierać przy komercyjnym wdrażaniu ich na rynku (pitch@ahff.vc). Przestrzeń w jakiej się poruszamy to głownie sektor spożywczy. W obszarze naszych zainteresowań znajduje się w szczególności: żywność funkcjonalna i nowoczesne produkty spożywcze, zwiększanie efektywności procesów produkcji spożywczej, innowacyjne technologie pakowania żywności, poprawa standardów higienicznych, farmaceutyki (OTC) oraz kosmetyki.

nasze wspólne wydarzenia: