Azymut

Studenckie Koło Naukowe Azymut jest organizacją studencką afiliowaną przy Instytucie Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, której celem jest wszechstronny rozwój jej członków, zwłaszcza w aspekcie naukowym i zawodowym, zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wykraczających poza program studiów, zwiększających szanse na sukces na rynku pracy i realizację kolejnych stopni studiów, poprzez realizację różnorakich inicjatyw, w tym m.in.:

  • udział w konferencjach naukowych i wydarzeniach branżowych,
  • organizowanie spotkań z ekspertami, szkoleń i seminariów naukowych i branżowych na Uczelni i online,
  • tłumaczenie i pisanie artykułów naukowych,
  • wyjazdy studyjne i integracyjne,
  • realizowanie projektów naukowych,
  • gromadzenie danych i tworzenie ich baz,
  • działalność promocyjną, w tym w mediach społecznościowych, dotyczącą turystyki, hotelarstwa, marketingu, zarządzania i nowych technologii, kultury fizycznej, rekreacji i zdrowia,
  • wzajemną pomoc dla członków koła.
nasze wspólne wydarzenia: