BLDG

Doradzamy, jak rozwijać innowacyjne pomysły i technologie. Wspieramy startupy wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i rozliczania bezzwrotnych dotacji, poszukiwaniu prywatnych inwestorów i crowdfundingu. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami. Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Do Grupy BLDG należy również fundusz VC – BLDG Venture, który finansuje prace badawczo-rozwojowe
projektów technologicznych.

BLDG pozyskuje różnego rodzaju dofinansowanie Unii Europejskiej na finansowanie potrzeb inwestycyjnych, w tym projekty badawcze, projektowanie i wdrażanie nowych produktów, promocję międzynarodową, ochronę patentową i certyfikację oraz inne potrzeby.

Pomagamy w nawiązaniu kontaktów z jednostkami naukowymi, transferze technologii, ochronie praw własności intelektualnej i innych kwestiach potrzebnych do zrealizowania dobrego projektu.

nasze wspólne wydarzenia: