Flying Octopus

Flying Octopus to gamedevowy zespół, który składa się z kilkunastu osób rozwijających swoje umiejętności w zakresie tworzenia gier komputerowych oraz realizacji kreatywnych projektów. 

Wartościami budującymi tożsamość Flying Octopus są: 

Autonomia – każdy członek indywidualnie decyduje o tym, w czym bierze udział i jakie ma miejsce w grupie. Członkowie zespołu mają wpływ na rozwój projektów, w których biorą udział, a także rozpoczynają nowe inicjatywy.

✅ Samorealizacja – Flying Octopus pozwala kreatywnie rozwijać się w wielu kierunkach. Członkowie grupy dzielą się ze sobą wiedzą, organizują szkolenia, wspólnie doskonalą swoje umiejętności.