Fundacja Kraków Miastem Startupów z siedzibą w Krakowie (dalej: „KMS”) w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej używa plików cookies, tj. technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są przez KMS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, w celach analitycznych oraz marketingowych, w tym personalizacji reklam. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych danych przez KMS oraz współpracujące podmioty trzecie. Zgoda ta w każdej chwili może być zmodyfikowana lub cofnięta poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szersze informacje znaleźć można w polityce prywatności.
Polityka Prywatności      
ROZUMIEM

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2014 roku...

…od luźnej rozmowy, w której brali udział m.in. Bartek „Świstak” Piotrowski, późniejszy „ojciec założyciel” KMS-u,
profesor Paweł Węgrzyn – ówczesny Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa
oraz Sebastian Kolisz – Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie.

Efektem tej rozmowy było bardziej formalne spotkanie:

 29 maja 2014 w 62-im posiedzeniu Komisji Rozwoju i Innowacji RMK udział wzięli przedstawiciele szeroko rozumianego
środowiska start-upowego. Zebrani stwierdzili, iż ważnym celem jest „wykreowanie jednolitego systemu, dzięki któremu małe firmy,
wielcy inwestorzy, jak i organizacje wspomagające będą mogli porozumiewać się w jednym miejscu i na jednej płaszczyźnie”.
Urząd Miasta „jako miejsce przyjazne tego typu inicjatywom”, powinien ten cel wspierać.

Kraków Miastem Startupów?

Po spotkaniu zawiązała się nieformalna grupa. 
Odbyła dwa robocze spotkania w czerwcu w klubie The Stage. Tam ustalono datę i formułę dużego spotkania całego krakowskiego środowiska start-upowego. 
Jako nazwę eventu przyjęto: „Kraków Miastem Startupów?” – Pytajnik miał skłaniać do refleksji nad tym, czy Kraków istotnie jest już miastem startupów lub co musi się stać, aby można go było za takie uznać.

Konferencja w formule Open Space Technology

Odbyła się na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera 7 maja 2014 roku. Zgodnie z metodyką OST konferencja była zupełnie otwarta, na spotkanie mógł przyjść każdy zainteresowany. Co więcej wydarzenie nie miało narzuconej agendy, ani wyselekcjonowanych prelegentów. Sami uczestnicy zgłaszali tematy, o których chcieli porozmawiać.

Urząd Miasta + KMS

Na tym etapie konieczne było usystematyzowanie współpracy pomiędzy Miastem, a środowiskiem
start-upowym w celu prowadzenia bardziej ustrukturyzowanych rozmów.
Po obu stronach musiały powstać odpowiednie instytucje.
 
5 grudnia 2014 roku grupa 6 najbardziej zaangażowanych osób w budowanie inicjatywy po stronie
start-upowej formalnie powołała do życia fundację Kraków Miastem Startupów. 
 
Pierwszym Prezesem fundacji został Bartek „Świstak” Piotrowski. Urząd Miasta z kolei oddelegował
3 pracowników Wydziału Rozwoju do kontaktowania się ze środowiskiem start-upowym.

Pierwszy wspólny projekt

Pierwszym wspólnym projektem Urzędu i Fundacji było X Krakowskie Forum ”Nauka – Biznes – Mieszkańcy – Samorząd”, konferencja która odbyła się 26 stycznia 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta. Podczas konferencji zaprezentowano oficjalnie misję Fundacji: „Wspieranie rozwoju ekosystemu startupowego w Krakowie” oraz cele KMS na najbliższy rok:

Prowadzenie niezależnych badań naukowych w obszarze ekonomii start-upowej

Pełnienie roli pomostu między Urzędem a środowiskiem start-upowym

Wspieranie procesu „otwierania” danych miejskich Open Data w Krakowie

Promocja strefy aktywności gospodarczej na Zabłociu

Rozwój, rozwój, rozwój....

28 maja 2015:  I edycja konferencji naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, podczas której zaprezentowano pierwsze wyniki prac prowadzonych przez zespół badawczy KMS.

17 czerwca 2015: „Okrągły Stół Nauki i Startupów” – celem projektu było pobudzenie środowiska akademickiego do dyskusji na temat możliwości komercjalizacji wyników prac studentów poprzez start-upy.

26 czerwca 2015: rozbudowa struktur Fundacji – pierwszy program stażowy dla aktywnych studentów krakowskich uczelni. Po wakacjach odbyły się kolejne rekrutacje.

październik 2015: pierwszy Krakowski Tydzień Startupów pod nazwą START #KRK UP. W ramach START #KRK UP odbyły się warsztaty „Z technologii w globalny biznes”. Ich efektem było opracowanie na bazie technologii i pomysłów studenckich gotowych modeli biznesowych, które następnie były prezentowane przed inwestorami.

3 filary KMS

Po ponad roku formalnej działalności, na bazie dotychczasowych doświadczeń, Fundacja zredefiniowała swoje cele:
 
 

Prowadzenie niezależnych badań naukowych w obszarze ekonomii start-upowej

Prowadzenie działań w obszarze pre-inkubacji akademickiej

Integrowanie środowiska start-upowego w Krakowie

24 maja 2016: „Okrągły Stół: Start-up jako metoda transferu technologii z uczelni” -podsumowanie pierwszej, pilotażowej edycji programu pre-inkubacji.

listopad 2016: drugi Tydzień Startupów. Stworzenie programu pre-akceleracyjnego KRK InnoTech Starter.

Zmiany Kadrowe

22 grudnia 2016 roku swoje urzędowanie rozpoczął nowy Zarząd. 
Dotychczasowy Prezes – Bartek „Świstak” Piotrowski objął przewodnictwo w nowo utworzonej Radzie Wspierającej, do której należą również Rafał Bill i Sebastian Kolisz.
 Funkcję Prezesa Zarządu objął Michał Adamczyk – dotychczasowy Wiceprezes ds. Naukowych. 
 

Nowy Zarząd postanowił, iż fundacja będzie przede wszystkim skupiać się na realizacji programu pre-akceleracyjnego i jego misji: „Wspieranie zrównoważonego rozwoju, poprzez łączenie technologii akademickiej z potencjałem przedsiębiorczym młodych ludzi”.

Fundacja Kraków Miastem Startupów działa
z powodzeniem już ponad 5 lat!

Newsletter