Historia Fundacji

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2014 roku...

…od luźnej rozmowy, w której brali udział m.in. Bartek „Świstak” Piotrowski – późniejszy „ojciec założyciel” KMS-u, profesor Paweł Węgrzyn – ówczesny Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa oraz Sebastian Kolisz – Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie.

Efektem tej rozmowy było bardziej formalne spotkanie:

 29 maja 2014 w 62-im posiedzeniu Komisji Rozwoju i Innowacji RMK udział wzięli przedstawiciele szeroko rozumianego środowiska start-upowego. Zebrani stwierdzili, iż ważnym celem jest „wykreowanie jednolitego systemu, dzięki któremu małe firmy, wielcy inwestorzy, jak i organizacje wspomagające będą mogli porozumiewać się w jednym miejscu i na jednej płaszczyźnie”, a Urząd Miasta, „jako miejsce przyjazne tego typu inicjatywom” powinien ten cel wspierać.

Efektem tej rozmowy było bardziej formalne spotkanie:

 29 maja 2014 w 62-im posiedzeniu Komisji Rozwoju i Innowacji RMK udział wzięli przedstawiciele szeroko rozumianego środowiska start-upowego. Zebrani stwierdzili, iż ważnym celem jest „wykreowanie jednolitego systemu, dzięki któremu małe firmy, wielcy inwestorzy, jak i organizacje wspomagające będą mogli porozumiewać się w jednym miejscu i na jednej płaszczyźnie”, a Urząd Miasta, „jako miejsce przyjazne tego typu inicjatywom” powinien ten cel wspierać.

Po spotkaniu zawiązała się nieformalna grupa,

 która odbyła dwa robocze spotkania w czerwcu w klubie The Stage. Tam ustalono datę i formułę dużego spotkania całego krakowskiego środowiska start-upowego. Jako nazwę eventu przyjęto: „Kraków Miastem Startupów?” – Pytajnik miał skłaniać do refleksji nad tym, czy Kraków istotnie jest już miastem startupów lub co musi się stać, aby można go było za takie uznać.

Konferencja w formule Open Space Technology odbyła się

na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera 7 maja 2014 roku. Zgodnie z metodyką OST konferencja była zupełnie otwarta, na spotkanie mógł przyjść każdy zainteresowany. Co więcej wydarzenie nie miało narzuconej agendy, ani wyselekcjonowanych prelegentów. Sami uczestnicy zgłaszali tematy, o których chcieli porozmawiać.

Efektem spotkania, w którym udział wzięło 57 osób

było 15 pisemnych podsumowań, które zebrano w jeden, liczący 22 strony raport. Zawierał on postulaty i pomysły odnośnie możliwości wzmocnienia środowiska start-upowego w Krakowie. 18 września Komisja Rozwoju i Innowacji RMK przyjęła przedstawione postulaty i przekazała je Prezydentowi Miasta Krakowa. Miesiąc później, 5 listopada Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę ws. „wspierania rodzimych inicjatyw kreatywnych i startupów”.

Na tym etapie konieczne było

usystematyzowanie współpracy pomiędzy Miastem, a środowiskiem start-upowym w celu prowadzenia bardziej ustrukturyzowanych rozmów. Po obu stronach musiały powstać odpowiednie instytucje. 5 grudnia 2014 roku grupa 6 najbardziej zaangażowanych osób w budowanie inicjatywy po stronie start-upowej formalnie powołała do życia fundację Kraków Miastem Startupów. Pierwszym Prezesem fundacji został Bartek „Świstak” Piotrowski. Urząd Miasta z kolei oddelegował 3 pracowników Wydziału Rozwoju do kontaktowania się ze środowiskiem start-upowym.

Pierwszym wspólnym projektem Urzędu i Fundacji było

 X Krakowskie Forum ”Nauka – Biznes – Mieszkańcy – Samorząd”, konferencja która odbyła się 26 stycznia 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta. Podczas konferencji zaprezentowano oficjalnie misję Fundacji: „Wspieranie rozwoju ekosystemu startupowego w Krakowie” oraz jej cele na bliższy rok:
Prowadzenie niezależnych badań naukowych w obszarze ekonomii start-upowej,
Pełnienie roli pomostu między Urzędem a środowiskiem start-upowym,
Wspieranie procesu „otwierania” danych miejskich Open Data w Krakowie,
Promocja strefy aktywności gospodarczej na Zabłociu.

Na tym etapie konieczne było

usystematyzowanie współpracy pomiędzy Miastem, a środowiskiem start-upowym w celu prowadzenia bardziej ustrukturyzowanych rozmów. Po obu stronach musiały powstać odpowiednie instytucje. 5 grudnia 2014 roku grupa 6 najbardziej zaangażowanych osób w budowanie inicjatywy po stronie start-upowej formalnie powołała do życia fundację Kraków Miastem Startupów. Pierwszym Prezesem fundacji został Bartek „Świstak” Piotrowski. Urząd Miasta z kolei oddelegował 3 pracowników Wydziału Rozwoju do kontaktowania się ze środowiskiem start-upowym.

 

Oprócz osób ściśle związanych z fundacją, głos zabrali: Patrycja Longawa (Geek Week), Ewelina Wołoszyn (WIT), Monika Doroszkiewicz (Ambasada Krakowian), Jaromir Działo (Satus), Bartosz Józefowski (KPT), Łukasz Cieśla (Hub:raum), Marcin Bielówka (InnoVenture), Sebastian Kolisz (AIP), Krzysztof Hostyński (Crossweb), Kamil Łopata (Colab), Łukasz Ubogi (Business Link), Tomasz Gubała (Cyfronet). Władze Miasta reprezentowała Pani Prezydent Elżbieta Koterba.

W kolejnych miesiącach

W kolejnych miesiącach Fundacja realizowała swoje projekty mocno zbliżając się do środowiska akademickiego: 28 maja 2015 roku wspólnie z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (zrzeszającym 22 partnerów, w tym 17 uczelni wyższych, takich jak AGH czy Politechnika Wrocławska) KMS zorganizował I edycję konferencji naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, podczas której zaprezentowano pierwsze wyniki prac prowadzonych przez zespół badawczy KMS. Trzy tygodnie później, 17 czerwca odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym „Okrągły Stół Nauki i Startupów”. Celem projektu było pobudzenie środowiska akademickiego do dyskusji na temat możliwości komercjalizacji wyników prac studentów poprzez start-upy.

Realizacja coraz większej liczby projektów

 sprawiła, iż Fundacja stanęła przed koniecznością rozbudowy swoich struktur: 26 czerwca 2015 zorganizowano pierwszy program stażowy dla aktywnych studentów krakowskich uczelni. Po wakacjach odbyły się kolejne rekrutacje.
W październiku 2015 roku wynikiem współpracy KMS i Urzędu Miasta udało się stworzyć pierwszy Krakowski Tydzień Startupów pod nazwą START #KRK UP. Była to impreza parasolowa, w ramach której odbyło się kilkadziesiąt mniejszych wydarzeń koordynowanych głównie przez KMS oraz Geek Week. W ramach START #KRK UP odbyły się warsztaty „Z technologii w globalny biznes” (19-22.10). Ich efektem było opracowanie na bazie technologii i pomysłów studenckich gotowych modeli biznesowych, które następnie były prezentowane przed inwestorami.

W kolejnych miesiącach

W kolejnych miesiącach Fundacja realizowała swoje projekty mocno zbliżając się do środowiska akademickiego: 28 maja 2015 roku wspólnie z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (zrzeszającym 22 partnerów, w tym 17 uczelni wyższych, takich jak AGH czy Politechnika Wrocławska) KMS zorganizował I edycję konferencji naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, podczas której zaprezentowano pierwsze wyniki prac prowadzonych przez zespół badawczy KMS. Trzy tygodnie później, 17 czerwca odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym „Okrągły Stół Nauki i Startupów”. Celem projektu było pobudzenie środowiska akademickiego do dyskusji na temat możliwości komercjalizacji wyników prac studentów poprzez start-upy.

Po ponad roku formalnej działalności,

na bazie dotychczasowych doświadczeń, na początku 2016 roku Fundacja redefiniowała swoje cele, pozostawiając misję bez zmian.

KMS został oparty na trzech filarach:

  1. Prowadzenie niezależnych badań naukowych w obszarze ekonomii start-upowej
  2. Integrowanie środowiska start-upowego w Krakowie
  3. Prowadzenie działań w obszarze pre-inkubacji akademickiej.

Fundacja zaczęła coraz mocniej

skupiać się na ostatnim elemencie – tj. na pre-inkubacji pomysłów akademickich. 24 maja 2016, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta odbyła się, debata pt. „Okrągły Stół: Start-up jako metoda transferu technologii z uczelni”, stanowiąca jednocześnie podsumowanie pierwszej, pilotażowej edycji programu pre-inkubacji. Na kanwie zebranych doświadczeń pojawił się pomysł bardziej systemowego wspierania studentów i młodych naukowców, a następnie ich wspierania i budowania na tej podstawie technologicznych start-upów.

Po ponad roku formalnej działalności,

na bazie dotychczasowych doświadczeń, na początku 2016 roku Fundacja redefiniowała swoje cele, pozostawiając misję bez zmian.

KMS został oparty na trzech filarach:

  1. Prowadzenie niezależnych badań naukowych w obszarze ekonomii start-upowej
  2. Integrowanie środowiska start-upowego w Krakowie
  3. Prowadzenie działań w obszarze pre-inkubacji akademickiej.

Częściową weryfikacją powyższych założeń

 była konferencja odbywająca się w ramach drugiego Tygodnia Startupów (8 listopada 2016 roku). Na konferencji udało się doprowadzić do spotkania: młodych naukowców, przedsiębiorczych studentów i inwestorów szukających skalowanych projektów. Efektem ewaluacji prowadzonych dotychczas działań było stworzenie program pre-akceleracyjnego KRK InnoTech Starter.

Przełom 2016 i 2017 roku przyniósł w fundacji zmiany kadrowe.

22 grudnia 2016 roku swoje urzędowanie rozpoczął nowy Zarząd. Dotychczasowy Prezes – Bartek „Świstak” Piotrowski objął przewodnictwo w nowo-utworzonej Radzie Wspierającej, do Zarządu awansowane zostały: dotychczasowa dyrektor ds Projektów Karolina Wojtas i dyrektor ds. HR Patrycja Gajewska. Funkcję Prezesa Zarządu objął Michał Adamczyk – dotychczasowy Wiceprezes ds. Naukowych.

Częściową weryfikacją powyższych założeń

 była konferencja odbywająca się w ramach drugiego Tygodnia Startupów (8 listopada 2016 roku). Na konferencji udało się doprowadzić do spotkania: młodych naukowców, przedsiębiorczych studentów i inwestorów szukających skalowanych projektów. Efektem ewaluacji prowadzonych dotychczas działań było stworzenie program pre-akceleracyjnego KRK InnoTech Starter.

Nowy Zarząd postanowił,

iż fundacja będzie przede wszystkim skupiać się na realizacji programu pre-akceleracyjnego i jego misji: „Wspieranie zrównoważonego rozwoju, poprzez łączenie technologii akademickiej z potencjałem przedsiębiorczym młodych ludzi”.

Fundacja Kraków Miastem Startupów

DZIAŁA Z POWODZENIEM JUŻ PONAD 5 LAT. CHCESZ DZIAŁAĆ RAZEM Z NAMI?

Dołącz do najbliższych wydarzeń KMS: