Index Krk

Swoją działalnośc rozpoczęli w 1999 roku jako Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX, co czyni ich najstarszą organizacją tego typu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Poza cotygodniowymi spotkaniami na panelach analitycznych, organizują otwarte prelekcje naukowe, konferencje finansowo – ekonomiczne oraz konkursy inwestycyjne. Na co dzień działają w obszarach od wyceny spółek przez startupy aż po strategie rozwoju biznesu. Mnogość projektów, zarówno nowych jak i kontynuowanych od kilku lat, ułatwia integrację ludzi o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach.