innoSHARE UNIversity

innoSHARE UNIversity (iSU) to projekt powołany przez członków Fundacji Polska
Innowacyjna, którzy chcą mieć realny wpływ na to, jak kształtuje się przyszłość. Skupia
wokół siebie nastawionych na cel, przedsiębiorczych ludzi przekonanych, że tworzenie
przyszłości o jakiej marzą zaczyna się od decyzji podejmowanych dziś. Edycja iSU 2020 jest
pierwszym krokiem w budowie realnej przestrzeni edukacyjnej dedykowanej właśnie takim
osobom, które chcą z odwagą tworzyć przełomowe biznesy i innowacje.

nasze wspólne wydarzenia: