Lead IT, Lady! – nabór do programu

Lead IT, Lady! to program, którego głównym celem jest wzmacnianie kobiet w podejmowaniu ról liderskich w IT.

Jego zadaniem jest również:
➡wspieranie liderek w rozwoju ich kompetencji oraz w zdobywaniu doświadczenia niezbędnego do zarządzania zespołami
➡zainspirowanie młodych kobiet i dziewczyn możliwością pełnienia w przyszłości ról zarządczych
➡zaangażowanie uczestniczek w realizację projektów prospołecznych
➡pokazanie możliwości, jakie niesie ze sobą skuteczny leadership

Aplikuj do Lead IT, Lady! do 14 września:
https://app.evenea.pl/event/leaditlady/

Program trwa 9 miesięcy, od września 2020 do czerwca 2021 roku i będzie podzielony na 4 moduły:
•I moduł: warsztaty z obszaru samoświadomości, pewności siebie, kompetencji liderskich i narzędzi do
zarządzania zespołem.
•II moduł: liderowanie zespołom realizującym projekty w społeczności Women in Technology Poland, takie
jak Tech Leaders, WiT4People, Let’s Solve IT, WiT Bootcamp itp.
•III moduł: realizacja własnych projektów, zaproponowanych i zarządzanych przez uczestniczki projektu.
•IV moduł: współpraca z mentorkami, doświadczonymi i zaangażowanymi kobietami pełniącymi role liderskie
w IT.