Marta Kułaga

Marta Kułaga

Certyfikowana coacherka i mediatorka. Od 2000 roku prowadzi Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Krasnal w Krakowie. Od 2016 współtworzy firmę Leance, która ma ambicje tworzyć środowisko pracy oparte na paradygmacie współpracy, współdecydowania i współodpowiedzialności. Aktywnie współtworzy krakowską i ogólnopolską społeczność NVC. Współpracuje z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości i CITTRU, wspierając współpracę między biznesem i nauką. Wdraża kulturę feedbacku opartą na dialogu, która w dłuższej perspektywie może zaowocować zmianą kultury organizacji.