Urząd Miasta Kraków

Wiele miejskich inicjatyw, przedsięwzięć i projektów ukierunkowana jest na kreowanie postaw proprzedsiębiorczych i proedukacyjnych. W ramach miejskiego Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji działają Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Komórka ds. Współpracy z Ośrodkiem Naukowo-Akademickim, Referat ds. Rewitalizacji i Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki. Miasto stawia na intensyfikację współpracy między samorządem, środowiskiem naukowo – akademickim a biznesem, szczególnie w tak ważnych dziedzinach jak badania, rozwój i innowacyjność – także ta społeczna. Prowadzi także współpracę z krakowskimi centrami transferu technologii oraz z inicjatywami klastrowymi, a także z tzw. trzecim sektorem, czyli NGOsami.

nasze wspólne wydarzenia: