NeoConsulting

NeoConsulting

Zespół Neo Consulting zajmuje się projektowaniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych dla firm, tworzeniem umiędzynarodowionych ofert na wybrane rynki zagraniczne oraz tworzeniem strategii zrównoważonego zarządzania. Przeprojektowuje modele biznesowe pod kątem odpowiedzialnego designu, optymalizacji produkcji i circular design, a także prowadzi kompleksowe badania rynków i użytkowników pod kątem innowacji.