Product development | Webinar z Rafałem Billem

Prowadzący: Rafał Bill
 
30 czerwca 18:00
 
ZOOM – Link wysyłamy oddzielnym mailem w dniu szkolenia.
 

🤝 “Przed rozpoczęciem projektu napiszmy krótką, dobrą i sensowna dokumentację” – powiedział (prawie) nikt. Rozprawa o potrzebie dokumentacji.

 
Wiele projektów, niezależnie czy większe, czy mniejsze, uznaje, że dokładna dokumentacja nie jest teraz potrzebna i/lub nie ma na nią czasu. To założenie jest zazwyczaj szybko weryfikowane i to na niekorzyść całego projektu. Okazuje się, że dev team inaczej rozumie cele biznesowe i funkcjonalne klienta, i pojawia się problem z odbiorem przygotowanie produktu. W innym przypadku statyczne widoki ekranów przygotowane przez osobę od projektowania mogą nie ująć działania aplikacji, przez co znów może pojawić się niezrozumienie potrzeb pomiędzy różnymi interesariuszami.
Rozwiązanie tych problemów jest proste, choć wymaga trochę czasu oraz umiejętności, zwłaszcza zdolności pilnowania – siebie oraz innych, aby omawiane tematy lub tworzone funkcjonalności były dokumentowane. Piszmy dokumentację – niezależnie jaką. Nawet chaotyczny czy gorzej przygotowany dokument jest lepszy niż brak takiego dokumentu. Wiadomości e-mail to nie dokumentacja. Z czasem powstaje coraz lepsza i kompletniejsza dokumentacja, a spisane ustalenia i wymagania należy omówić z interesariuszami w projekcie, potwierdzić i zaakceptować. Wówczas powinno to wyeliminować klasyczne zdanie: “My widzieliśmy to trochę inaczej…”.
 

📊 Na szkoleniu zajmiemy się niczym innym jak pisaniem dokumentacji. Lepsza jest praktyka od teorii.

 

O prowadzącym:

Rafał Bill 
Product manager z kilkuletnim doświadczeniem w analizie biznesowej, specjalizująca się w projektach B+R i innowacjach na wczesnym etapie rozwoju. Do swojej pracy zawodowej wnosi umiejętności i wiedzę wyniesione z badań ekonomicznych poświęconych komercjalizacji technologii, które pozwalają na realizację niestandardowych kierunków ekspansji. 
W wolnym czasie trenuje parkour i rozwija sportowe stowarzyszenie. 
 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Startupowy Klub Innowacji i Przedsiębiorczości.

SKIP to projekt skierowany do osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji biznesowych i poszerzaniem swojej sieci kontaktów. To również inspirująca społeczność, która dostarcza nie tylko wiedzy, ale i motywacji do działania oraz kompleksowego wsparcia w realizacji Twoich projektów i rozwoju kariery zawodowej.

Dołącz do społeczności poprzez grupę na Facebooku, by nie przegapić nadchodzących webinarów oraz otrzymać:

  • wsparcie innowacyjnej i przedsiębiorczej społeczności
  • pierwszeństwo w udziale w szkoleniach i konsultacjach 1:1
  • stały kontakt i wsparcie szkoleniowców 
  • dostęp do materiałów szkoleniowych 
  • możliwość networkingu i poszerzenia swoich kontaktów