South Poland Cleantech Cluster

South Poland Cleantech Cluster jest spółką z o.o., non for profit mającą status Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Udziałowcami Klastra, a zarazem Członkami Założycielami Klastra jest 30 podmiotów: duże firmy oraz MŚP, 6 uniwersytetów i jednostek badawczo-naukowych z obszaru Polski południowej, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacje pozarządowe (NGO). Ponadto klaster liczy 50+ członków zwyczajnych; spółek i organizacji o podobnym profilu w większości MŚP.

nasze wspólne wydarzenia: