Studenckie Forum Business Centre Club

Celem Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami chcą inspirować, edukować oraz motywować młodych ludzi pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu. Studenckie Forum powstało z zaangażowania, pasji, a także chęci zmian i polepszenia sytuacji przedsiębiorców w Polsce. Przyciąga ludzi ambitnych i przedsiębiorczych, którzy chcą się rozwijać i zdobywać doświadczenie.