Szkolna giełda pracy

Szkolna Giełda Pracy to projekt, który ma pomóc uczniom szkół średnich stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej. Wielu z naszych rówieśników chciałoby już zacząć zdobywać doświadczenie, które, jak wiadomo, jest tak cenione wśród pracodawców. 

Problem w tym, że większość młodych nie korzysta z możliwości, jakie daje im rynek pracy, gdyż o tych możliwościach zwyczajnie nie wiedzą. Brakowało dotychczas bazy danych, na której znajdowałyby się oferty pracy, wolontariatu, stażu lub praktyki dedykowanych bezpośrednio uczniom szkół średnich. 

Pragniemy ponadto popularyzować przedsiębiorczość wśród młodych. Dlatego na naszych social mediach publikujemy wywiady oraz organizujemy webinary czy szkolenia związane z rozwojem kariery. Nasz projekt robimy dla ambitnych nastolatków, którzy pragną się rozwijać i nie chcą czekać ze zdobywaniem doświadczenia, a własna przyszłość nie jest im obojętna.