Turkusowe Śniadania

Turkusowe Śniadania – czyli inicjatywa dążąca do tworzenia przestrzeni w których każdy może poruszyć tematy związane z samozarządzaniem, samoorganizacją w biznesie, autentycznością i pełnią człowieka, celem ewolucyjnym organizacji, transformacją liderów, zmianą z hierarchicznych form organizacji pracy do organicznych/elastycznych struktur. Turkusowe Śniadania odbywają się w różnych miastach w Polsce!

✅ Turkus, czyli innowacyjne podejście do tworzenia organizacji coraz częściej stosowane w bardzo przedsiębiorczych i innowacyjnych firmach.

Turkus to największa polska społeczność entuzjastów, czyli przedsiębiorców, menedżerów, pracowników szukających nowej ścieżki i nie tylko!