UBS

UBS to globalna instytucja finansowa, która w ramach obszaru CSR, koncentruje się na wspieraniu działań społecznych w dziedzinie edukacji i przedsiębiorczości. UBS wspiera wybrane projekty i organizacje pozarządowe głównie przez zaangażowanie swoich pracowników-wolontariuszy, którzy w godzinach pracy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także poprzez programy grantowe.

 

UBS jest partnerem strategicznym programu KITS, którego misja wpisuje się w Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

nasze wspólne wydarzenia: