Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Czerpiąc z dziedzictwa i wielowiekowej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w roku 1890 rozpoczęto nauczanie rolnictwa w języku polskim na poziomie akademickim, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest nowoczesną, publiczną uczelnią akademicką o zasięgu europejskim, predystynowaną do szczególnego oddziaływania na region Polski południowej, specyficzny pod względem demograficznym i środowiskowym oraz struktury agrarnej i leśnej.

Realizacja bieżących celów oraz kształtowanie przyszłości Uczelni są możliwe dzięki potencjałowi intelektualnemu i materialnemu gromadzonemu od początku samodzielnego jej istnienia. Pielęgnując dziedzictwo pokoleń, Uniwersytet Rolniczy wypełnia podstawowe zadanie kształcenia studentów i pracowników naukowych z poszanowaniem wartości akademickich, w duchu odpowiedzialności za idee humanizmu, wolności, tolerancji, respektowania norm etycznych oraz kreowania postaw otwartości na ludzi, wiedzę i świat. Uniwersytet zachowuje profil rolniczo-leśny, wzbogacany naukami przyrodniczymi, technicznymi, ekonomicznymi i weterynaryjnymi.

nasze wspólne wydarzenia: