Ambasada i Konsulat USA w Polsce

Ambasada Stanów Zjednoczonych prowadzi projekty edukacyjne i kulturalne, a także przyznaje granty na projekty realizowane przez polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, media oraz osoby fizyczne.

Ambasada wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, dając początkującym przedsiębiorcom narzędzia umożliwiające przemysłowe wykorzystanie pomysłów. Zapewnia studentom i młodym przedsiębiorcom możliwość współpracy z firmami innowacyjnymi, inkubatorami i biznesem.

Dodatkowo Ambasada wspiera współpracę biznesową pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i amerykańskimi, zapewniając bazę danych dotyczących prowadzenia biznesu w każdym z państw. Urzędnicy służą pomocą amerykańskim przedsiębiorcom chcącym założyć firmę w Polsce.

nasze wspólne wydarzenia: