Wojciech Przywała

Wojciech Przywała

Pracuje jako Specjalista ds. Komercjalizacji – Broker Technologii w Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo – badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie poprzez sprzedaż patentów, przygotowywanie umów licencji oraz tworzenie spółek spin-off.

Jest Ekspertem ds. Ochrony Środowiska w Think-Tanku “Kraków dla Mieszkańców”, gdzie pełni rolę ekspercką i doradczą, a także uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami, urzędnikami, radnymi miejskimi i dzielnicowymi. Tworzy projekty interpelacji, rezolucji i uchwał Rady Miasta Krakowa, wspierając klub radnych w bieżącej działalności.

Ukończył studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska oraz studia podyplomowe Social Media & Content Marketing na AGH w Krakowie. Jeszcze w trakcie studiów założył dwa fanpage na portalu Facebook: “Smog-Info” oraz “Zieleń w miastach”, na których publikuje najświeższe informacje z zakresu Smart City, Smart Village, zrównoważonego rozwoju i ochrony powietrza. W 2019 roku był współorganizatorem V Forum Green Smart City na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Obecnie student na studiach podyplomowych Project Management w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.