Konferencja Naukowa KITS 2019 – VII edycja

GENEZA

Konferencja z cyklu KRK InnoTech Summit została zorganizowana już po raz siódmy. Jej główny cel został osiągnięty, czyli budowa relacji pomiędzy środowiskami: naukowym (szczególnie doktorantów oraz młodych naukowców) i biznesowym (w tym inwestorów i start-upów). Podczas konferencji młodzi naukowcy prezentowali swój dorobek naukowy w postaci posterów. Także była okazja do rozmowy z komisją naukową.
W tym roku konferencja odbyła się pod tytułem KRK InnoTech Summit 2019, gdyż w zamierzeniu organizatorów była ona skupiona na identyfikacji trendów technologiczny w roku 2019 w 4 ścieżkach tematycznych.

Serdecznie zapraszamy doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych do czynnego udziału w następnej konferencji naukowej, która odbędzie się wiosną 2020 roku. Udział oznacza prezentację w formie posteru naukowego. Szczególnie interesujące będą prace o charakterze aplikacyjnym lub koncepcyjnym (posiadające potencjał komercjalizacyjny) wpisujące się w tematykę:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 • Technologie wspierające nowoczesną diagnostykę medyczną.
 • Technologie wspierające rehabilitację, rekonstrukcję oraz regenerację tkanek i narządów.
 • Nowoczesne technologie produkcji żywności, przedłużenie okresu zdatności do spożycia i kontroli jakości produktów spożywczych, w tym nowoczesne opakowania oraz technologie produkcji rolnej.
 • Technologie wspomagające proces produkcji i aplikacji leków.
 • Przeciwdziałanie skutkom starzejącego się społeczeństwa i wspomaganie funkcjonowania osób niesamodzielnych, w tym tworzenie rozwiązań poprawiających jakość życia osób chorych i ułatwiających ich mobilność

ENERGIA ZRÓWNOWAŻONA

 • Technologie zmniejszające straty przesyłowe i podnoszące efektywne wykorzystanie energii
 • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
 • Ekologiczne wykorzystanie paliw kopalnych
 • Innowacyjne technologie do magazynowania energii (ogniwa, paliwa, akumulatory, baterie)

CZYSTE ŚRODOWISKO

 • Redukcja emisji substancji niebezpiecznych do środowiska oraz ich usuwanie (w tym m.in. modyfikacje procesów przemysłowych, systemu filtrujące)
 • Ekologiczne materiały budowlane i materiały bio-degradowalne
 • Odzyskiwanie, przetwarzanie oraz zagospodarowywanie przemysłowych i komunalnych surowców odpadowych.
 • Innowacyjne wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego.
 • Utylizacja materiałów niebezpiecznych.
 • Redukcja hałasu w miejscu pracy i przestrzeni publicznej.

NOWOCZESNY TRANSPORT I ELEKTRO-MOBILNOŚĆ

 • Podzespoły pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz elementy infrastruktury komunikacyjnej wspierającej ich rozwój.
 • Podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym (w tym pojazdy i infrastruktura transportowa)
 • Technologie lub rozwiązania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa, ergonomii, energochłonności pojazdów transportu publicznego.

Zgłoszenia i informacje praktyczne

 • Konferencja odbyła się w Krakowie, 25 października 2019 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w klubie Arka.
 • Warunkiem udział w konferencji było przesłanie streszczenia referatu (abstrakt max. 2000 znaków) za pomocą formularza on-line (do 13 października 2019)
 • Wydrukowane postery należało dostarczyć organizatorowi w dniu konferencji. Format posterów: A2-A1.
 • Streszczenia zaprezentowanych posterów zostaną wydane w formie publikacji pokonferencyjnej (ISBN, dostęp on-line).
 • Udział w konferencji był całkowicie bezpłatny i liczył się do dorobku naukowego.
Agenda wydarzenia:
 

9:15-9:45 Rejestracja naukowców

9:45-10:00 Oficjalne otwarcie

10:00-10:30 I sesja posterowa

10:30-11:00 Pytania I blok + przerwa kawowa

11:00-11:30 II sesja posterowa

11:30-12:00 Pytania II blok

12:00-12:30 Lunch

Książka abstraktów. Konferencja KITS 2019 – VII edycja, która odbyła się 25 października przy Uniwersytecie Rolniczym.