Fundacja Kraków Miastem Startupów z siedzibą w Krakowie (dalej: „KMS”) w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej używa plików cookies, tj. technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są przez KMS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, w celach analitycznych oraz marketingowych, w tym personalizacji reklam. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych danych przez KMS oraz współpracujące podmioty trzecie. Zgoda ta w każdej chwili może być zmodyfikowana lub cofnięta poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szersze informacje znaleźć można w polityce prywatności.
Polityka Prywatności      
ROZUMIEM

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.kms.org.pl (dalej: „Serwis”) jest Fundacja Kraków Miastem Startupów z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000540402, identyfikująca się numerami REGON: 360629673 oraz NIP: 6762484057 (dalej: „KMS”).

Nasza siedziba znajduje się w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 3/1 (31-124 Kraków). Możesz skontaktować się z nami również zapośrednictwem e-mail na adres: kontakt@kms.org.pl.

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w kwestii danych przekazanych nam w związku z Twoim udziałem w organizowanych lub współorganizowanych przez nas wydarzeniach napisz do nas wiadomość na adres: wydarzenia@kms.org.pl.

Ten dokument tłumaczy jakie informacje są pobierane przez nasz Serwis – jak je zabezpieczamy oraz jak ich używamy.

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:

UŻYTKOWNICY SERWISU                                                     

Przetwarzamy dane każdego użytkownika Serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne, w większości anonimowe). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów marketingowych (więcej szczegółów znajdziesz poniżej), badania rynku oraz do poprawy działania Serwisu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w Serwisie i poprawa jego jakości.

PROWADZENIE KONTA W SERWISIE 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia dla Ciebie konta w Serwisie, a więc w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów konsumenckich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji dla Ciebie i innych uczestników wydarzeń w formie wykładów, szkoleń, prelekcji, warsztatów i innych spotkań (dalej: „Wydarzenia”), a więc w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy o udział w Wydarzeniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Ponadto, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest promocja usług własnych administratora, w szczególności poprzez zaproszenie Cię na kolejne organizowane przez nas wydarzenia, a także zaproszenie Cię do uczestnictwa w społeczności start-upowej.

KONTAKT

Chcąc ułatwić Ci kontakt z nami stworzyliśmy w Serwisie dedykowany formularz kontaktowy.

Kontaktując się z nami (za pomocą formularza lub przy użyciu innych danych kontaktowych wskazanych w Serwisie), przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami (w tym danych, które wpisujesz w formularzu kontaktowym zamieszczonym w Serwisie) jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi usługami, w tym organizowanymi przez nas Wydarzeniami.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami jest także nasz usprawiedliwiony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest więc zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń.

MARKETING USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych tj. do mailowego lub telefonicznego zapraszania Cię do uczestniczenia w organizowanych przez nas Wydarzeniach i przesyłania Ci drogą elektronicznąinformacji reklamowych i marketingowych, w tym informacji organizacyjnych, logistycznych oraz materiałów promocyjnych na temat Wydarzeń (stosownie do art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

COOKIES

W związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystujemy pliki cookies, nie wiąże się to jednak z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy w tym celu pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Więcej o plikach cookies możesz przeczytać na przykład tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oraz tutaj: https://www.allaboutcookies.org/

Cookies pozwalają nam:

1)     zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,

2)     poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

3)     korzystać z narzędzi analitycznych,

4)     korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich, które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu (w tym zakresie pliki cookie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania), a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w Serwisie.

W sytuacji określonej w pkt 4 (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą), stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podczas Twojej pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania plików cookies – zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu poprawy działania Serwisu.

Cookies podmiotów trzecich

Nasz Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszym Serwisie następująco:

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu, czas spędzony w Serwisie, odwiedzone podstrony etc.

–      w Serwisie znajdują się również odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych, dzięki którym możesz szybko trafić na nasze strony na tych portalach. Dotyczy to następujących stron:

Facebook: https://www.facebook.com/Krakow.Miastem.Startupow/

Instagram: https://www.instagram.com/krakow_miastem_startupow/

Są to tzw. wtyczki społecznościowe, które aktywują się dopiero po ich kliknięciu, gdy Twoja przeglądarka łączy się z danym portalem. Wówczas dochodzi również do przekazania temu portalowi informacji, w tym Twoich danych osobowych. Jeśli klikając wtyczkę, będziesz jednocześnie zalogowany w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszego Serwisu oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społecznościowym.

Wyświetlając stronę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana (niektóre serwery znajdują się w USA). Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych osobowych, dalszego ich przetwarzania i korzystania z nich przez Facebook lub Instagram, a także Twoich praw i możliwości zmiany właściwych ustawień dla ochrony prywatności, zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Jeśli nie chcesz, aby portale społecznościowe zbierały dane Ciebie dotyczące za pośrednictwem naszego Serwisu, powinieneś wylogować się odpowiednio z portalu: Facebook, lub Instagram przed odwiedzeniem naszego Serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy:

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich użytkowników Serwisu:

1)     adres IP urządzenia,

2)     data i czas serwera,

3)     lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z Serwisem,

4)     parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,

5)     dane o przeglądanych w Serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Serwisu, czas przeglądania, częstotliwość odwiedzin),

6)     dane o źródle z którego użytkownik trafił do Serwisu,

7)     położenie geograficzne (tylko kraj),

8)     preferowany język (język interfejsu urządzenia),

9)     działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,

10)  kod URL odnośnika i jego domena,

11)  rozdzielczość ekranu urządzenia,

12)  tagi UTM, określające z jakiej lokalizacji sieciowej przybył użytkownik,

13)  identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń,

14)  dane wyszukane w sposób automatyczny w sieci (adres poczty elektronicznej, nr telefonu, nazwa i adres firmy).

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich osób posiadających konto w Serwisie:

1)     imię i nazwisko,

2)     adres email,

3)     numer telefonu,

4)     miejsce zamieszkania (miasto),

5)     wykształcenie (nazwa szkoły lub uczelni wyższej),

6)     informacje dotyczące prowadzonej działalności (w tym adres strony internetowej i profile w social mediach),

7)     wybrane przez Ciebie hasło,

8)     nazwa Twojej firmy.

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich osób biorących udział w naszych Wydarzeniach:

1)     imię i nazwisko,

2)     adres email,

3)     numer telefonu,

4)     miejsce zamieszkania (miasto),

5)     nazwa Twojej firmy.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe osób kontaktujących się z nami (w tym za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie):

1)     imię i nazwisko,

2)     adres email,

3)     numer telefonu,

4)     inne dane osobowe, które potencjalnie mogą być zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe:

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to m.in.:

–      hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

–      dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane.

Dane wszystkich użytkowników Serwisu przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej. Wiąże się to z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności.

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego są przetwarzane w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie odpowiadające za hosting poczty elektronicznej, z której korzystamy. Ze względu na lokalizację serwerów tych podmiotów, dane te mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane w krajach trzecich. Podmioty te gwarantują, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione operatorowi systemu MailChimp (The Rocket Science Group, LLC) w celu dystrybucji za jego pośrednictwem przygotowanych przez nas treści poprzez pocztę e-mail. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących systemu mailingowo MailChimp, którego dostawcą jest Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA) – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości. Rocket Science Group LLC zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Informację o przystąpieniu Rocket Science Group LLC do Programu Privacy Schield można sprawdziź tutaj:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Twoje dane osobowe (w tym Twój numer telefonu) mogą także zostać ujawnione operatorowi systemu SMSApi (LINK Mobility Poland sp. z o.o., ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice) w celu dystrybucji za jego pośrednictwem przygotowanych przez nas treści za pośrednictwem wiadomości SMS. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez LINK Mobility Poland sp. z o.o. możesz znaleźć tutaj: https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

W celu organizacji Wydarzeń korzystamy z takich narzędzi jak:

–       Evenea – dostarczanego przez EventLabs sp. z o. o. (regulamin: https://evenea.pl/pl/regulamin, polityka prywatności: https://evenea.pl/pl/polityka-prywatnosci),

–       Google Forms – dostarczanego przez Google LLC (polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, warunki korzystania z usługi: https://policies.google.com/terms?gl=PL&hl=pl).

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane także do instytucji finansujących nasze Wydarzenia wyłącznie w celach sprawozdawczych. Do instytucji tych należą m.in.:

–      Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Hoża 20, 00-528 Warszawa),

–      Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Racławicka 56, 30-017 Kraków),

–      Urząd Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków).

Narzędzia dostarczane przez Google 

Ponadto, anonimowe dane wszystkich użytkowników Serwisu (w odniesieniu do usług Google Analytics oraz Google Ads) zawarte w plikach cookies są ujawniane firmom Google LLC oraz Google Ireland Limited dostarczającym nam usług Google Analytics oraz Google Ads na zasadach określonych:

– tutaj: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

– oraz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/

Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Google LLC gwarantuje, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych. Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield co można zweryfikować tutaj:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj:
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Narzędzia dostarczane przez Facebook

Ponadto, dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w plikach cookies są ujawniane firmie Facebook Ireland Limited dostarczającej nam usługę Facebook Pixel oraz wtyczkę Facebooka, a także firmie Facebook Inc. (1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) oraz pozostałym firmom Facebooka na zasadach określonych we właściwym regulaminie przetwarzania danych dostępnym:
– tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing
– i tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności, określone w ww. właściwym regulaminie przetwarzania danych.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania przez Ciebie konta w Serwisie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta w Serwisie Twoje dane zostaną usunięte , za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia Wydarzeń, w których uczestniczyłeś oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszego Serwisu i udziałem w naszych Wydarzeniach).

Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji (w tym formularza kontaktowego) będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.

Dane osobowe niezalogowanych użytkowników Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Twoje dane osobowe (eksploatacyjne) będziemy przetwarzać przez 12 miesięcy. Dane, które od Ciebie zbieramy są przechowywane w formie zanonimizowanej.

Nasze reklamy związane z wykorzystaniem cookies będą Ci się wyświetlać przez 10 dni od ostatnich odwiedzin w naszym Serwisie (chyba że wcześniej usuniesz nasze cookies ze swojej przeglądarki).

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw:

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

– prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

– prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

– prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

– prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych powyżej praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: kontakt@kms.org.pl

6. Skarga do organu nadzworczego: 

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), do którego możesz złożyć skargę m.in.:

–      pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa (w sposób opisany tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/154),

–      w formie elektronicznej na formularzu za pośrednictwem systemu ePuap2 (w sposób opisany tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy email) możesz uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/.

7. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami:

Zbieramy Twoje dane osobowe zakresie koniecznym do prowadzenia dla Ciebie konta w Serwisie oraz organizacji Wydarzeń, a więc do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi Ci założenie konta w Serwisie lub udział w Wydarzeniu.

Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (w tym formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie) jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Microsoft Edge
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari

Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

8. Skąd mamy Twoje dane osobowe:

Dane osobowe osób posiadających konto w Serwisie oraz biorących udział w naszych Wydarzeniach pozyskujemy od nich samych. Najprawdopodobniej przekazałeś nam swoje dane rejestrując się w naszym systemie rejestracji na Wydarzenia lub podczas jednego z naszych Wydarzeń.

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami (za pośrednictwem wybranego przez nich kanału komunikacji, w tym poczty elektronicznej i formularza kontaktowego) pozyskujemy do nich samych.

Pozostałe dane użytkowników Serwisu, w tym anonimowe dane eksploatacyjne oraz dane osobowe związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny – nie są to jednak dane osobowe.

9. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie:

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem plików cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przyjętym przez RODO.

Dane przetwarzane w celach marketingowych, za pośrednictwem takich narzędzi jak: Google Ads i Facebook Pixel lub wtyczek społecznościowych dostarczanych przez Facebook i Instagram, mogą być poddawane profilowaniu.

Pozostałe dane użytkowników Serwisu, w tym dane osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

Newsletter