Czym jest SLIP?

Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości to projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie, poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy młodych członków środowiska akademickiego oraz wsparcie realizowanych przez nich innowacyjnych inicjatyw typu start-up. To również okazja do integracji młodych-aktywnych zarówno pomiędzy sobą, jak i z przedstawicielami krakowskiego ekosystemu start-upowego. To szansa na zwiększenie współpracy oraz transferu technologii pomiędzy nauką a biznesem.

W edycji 2020 cykl SLIP składa się z 5 warsztatów:

Można również skorzystać z konsultacji biznesowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt: kontakt@kms.org.pl

Zobacz relację z edycji 2019:

Warsztaty tematyczne

To seria szkoleń, prowadzonych przez doświadczonych w danej dziedzinie specjalistów, którzy prowadzą uczestników przez proces rozwijania własnej firmy, dając im skuteczne, profesjonalne narzędzia biznesowe.

Tematyka warsztatów w poprzedniej edycji projektu:

 • Budowa modelu biznesowego wokół wartości dla klienta z wykorzystaniem koncepcji Business Model Canvas;
 • Metody zarządzania innowacjami z wykorzystaniem metodyk Lean Startup oraz Customer Development;
 • Metody transferu technologii z wykorzystaniem koncepcji Technology Readiness Level (z elementami ochrony własności intelektualnej);
 • Pozyskiwanie i współpraca z inwestorem – w tym prezentacja projektu metodą pitch deck;
 • Techniki negocjacji i sprzedaży z elementami digital marketingu;
 • Zarządzanie zespołem i projektem innowacyjnym.

Program doradczo-mentoringowy

Czyli zorganizowane spotkania 1:1 z mentorami i doradcami w określonych dziedzinach, którzy (w edycji 2019) łącznie przeprowadzili 130 godzin konsultacji biznesowych.

W szczególności jest to doradztwo w zakresie: ochrony własności intelektualnej, strategii rozwoju organizacji, tworzenia modeli biznesowych, pozyskania inwestora, wejścia na rynki zagraniczne, prawa cywilnego i gospodarczego.

Po konsultacjach uczestnicy otrzymywali zaświadczenie.

Letni Inkubator Innowacji​

W ramach edycji 2019 wspieraliśmy 8 wybranych projektów startupowych na bardzo wczesnych etapie rozwoju biznesu. Ich twórcy mieli możliwość korzystania z doradztwa biznesowego oraz z naszej infrastruktury biurowej. Otrzymali też bieżące wsparcie w zakresie promocji oraz obsługi administracyjno-projektowej.

Konferencja w formule Open Space Technology

Celem naszej konferencji jest wymiana poglądów, wypracowanie konkretnych rozwiązań, a wreszcie rozpoczęcie pracy nad ich wdrożeniem.

OST to specyficzna formuła, w której wydzielane są „pokoje” tematyczne, w których zajmujemy się zaproponowanym przez uczestników problemem. W każdym pokoju odbywa się kilka godzinnych sesji. Podczas naszej konferencji było 6 „pokoi” po 4 sesje w każdym, dzięki czemu w ciągu 4 godzin odbyło się 19 paneli tematycznych.

Jako podsumowanie konferencji został stworzony raport końcowy, który mieści w sobie notatki z każdego tematu dyskusyjnego. Raport został udostępniony dla uczestników konferencji na stronie Innowacyjny Kraków.

Konferencję współtworzyli:

 • fundacja Kraków Miastem Startupów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • omgkrk
 • Hub:raum
 • Open Coffe KRK
 • Kancelaria Prawna JWMS
 • Social Movers Hub
 • SEED.Cracow
 • fundacja MOST
 • Women in Technology
 • Richard Lucas (krakowski anioł biznesu i animator działań start-upowych)