Czym jest KITS?

KITS_logo — kopia
KRK InnoTech Starter to kompleksowy program, którego celem jest przekazanie przedsiębiorczym studentom niezbędnych zasobów (w tym wiedzy, umiejętności, kontaktów) umożliwiających im zbudowanie relacji z młodymi naukowcami posiadającymi innowacyjne technologie, a następnie stworzenie z nimi dochodowych przedsiębiorstw typu start-up.

Na czym dokładnie polega program?

W ramach programu organizowany jest blok szkoleń dających podstawy teoretyczne do prowadzenia przedsiębiorstwa typu start-up połączony z praktycznymi zadaniamia domowymi. Jednym z jego kluczowych elementów jest budowa sieci kontaktów i pozycji w krakowskich środowisku start-upowym (zarówno poprzez organizację zamkniętych spotkań, jak i udział w ogólnodostępnych wydarzeniach start-upowych). Równolegle do programu szkoleniowego organizowany jest program mentoringowy oraz zajęcia praktyczne.

Na czym polegają zajęcia praktyczne?

Na początku uczestnicy (Junior Startup Developerzy) pracują w małych grupach pod okiem ekspertów Fundacji nad kilkoma projektami jednocześnie, dopóki nie osiągną one poziomu dojrzałości. Każdy z projektów polega na opracowaniu produktu i modelu biznesowego dla zadanej technologii. Zadaniem uczestnika jest podtrzymanie relacji z twórcami technologii, tworzenie odpowiednich analiz biznesowych oraz nawiązanie kontaktów z inwestorami i partnerami projektu. W miarę nabierania dojrzałości każdy projekt jest przypisywany do konkretnego Junior Startup Developera.

Co się dzieje z projektem, gdy osiąga on poziom dojrzałości?

Gdy w oparciu o zadaną technologię udaje się opracować produkt i wstępnie zweryfikować model biznesowy projekt przedstawiany jest inwestorowi. Na tym etapie powstaje spółka prawa handlowego, w której udziały są dzielone pomiędzy: twórców technologii, inwestora, Fundację oraz Junior Startup Developera, który od tej chwili pracuje wyłącznie nad rozwojem danej spółki, jako jej współ-twórca i pracownik.

_MG_0029
_MG_0093

Czy od uczestników wymagana jest jakaś wiedza specjalistyczna?

Nie. Co do zasady postawy przedsiębiorcze nie są bezpośrednio związane z posiadanym wykształceniem czy konkretnymi umiejętnościami. Do udziału w programie zapraszamy wszystkich studentów krakowksich uczelni, którzy posiadają chęć założenia włąsnego biznesu oraz zobowiążą sie do udziału we wszystkich elementach programu. Jesteśmy szczególnie otwarci na studentów kierunków łączycących aspekty techniczne i ekonomiczne jak: Inżyniera produkcji, energetka czy inżynieria środowiska.

Udział w programie jest bezpłatny.

Uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie o odbyciu praktyk studenckich.