Do pobrania

Materiały do pobrania opracowane przez Fundację Kraków Miastem Startupów.

Raport Badawczy

Analiza funkcjonowania krakowskiego ekosystemu startupowego.

Michał Adamczyk (red.),

Rafał Bill,

Joanna Bohatkiewicz

Zespół badawczy:
Michał Adamczyk, Rafał Bill, Joanna Bohatkiewicz, Paulina Maria Galińska, Natalia Głowacka-Ryt.

Wsparcie zespołu badawczego:
Marta Jędrasik, Natalia Kolek, Karolina Wojtas, Konrad Zych.

1. Wprowadzanie.
2. Gospodarka oparta na wiedzy.
3. Organizacja typu startup.
3.1. Ogólna charakterystyka.
3.2. Definicja startupu.
3.3. Model ścieżki rozwoju startupu.
4. Krakowski ekosystem startupowy.
5. Analiza finansowa krakowskich startupów.
5.1. Charakterystyka próby badawczej.
5.2. Wielkość spółek
5.3. Układ właścicielski.
5.4. Obszary działalności.
5.5. Analiza kondycji finansowej startupów.
5.6. Podsumowanie.
6. Wnioski/rekomendacje.
7. Przyjęta metodologia.