Akademicki Maraton Innowacji

Czym jest AMI?

To cykliczne spotkanie organizowane przez BLDG Venture, Kraków Miastem Startupów i Business Starter w Krakowie. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Spotkania adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy lub początkujących przedsiębiorców. Wydarzenie to stanowi doskonałą platformę, by w nieformalnej atmosferze, w gronie ekspertów zaprezentować swoją inicjatywę biznesową, wymienić się doświadczeniami i pomysłami.

la la la?

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

Na czym polegają zajęcia praktyczne?

Tak. Uczestnicy programu otrzymają zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich. Na początku uczestnicy (Junior Startup Developerzy) pracują w małych grupach pod okiem ekspertów Fundacji nad kilkoma projektami jednocześnie, dopóki nie osiągną one poziomu dojrzałości. Każdy z projektów polega na opracowaniu produktu i modelu biznesowego dla zadanej technologii. Zadaniem uczestnika jest podtrzymanie relacji z twórcami technologii, tworzenie odpowiednich analiz biznesowych oraz nawiązanie kontaktów z inwestorami i partnerami projektu. W miarę nabierania dojrzałości każdy projekt jest przypisywany do konkretnego Junior Startup Developera.